CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.beefexpress.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Beefexpress (Sau đây gọi chung là BEEFEXPRESS)

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên vào những mục đích dưới đây:

 • Gửi thông báo giới thiệu một số sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi tại BEEFEXPRESS.
 • Sử dụng thông tin khách hàng đưa ra chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
 • Dùng để khôi phục lại tài khoản của thành viên hoặc dùng để trả lời những thắc mắc khiếu nại qua email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên.
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên BEEFEXPRESS bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà BEEFEXPRESS yêu cầu Thành Viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để BEEFEXPRESS liên hệ xác nhận khi Thành Viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và quyền lợi khách hàng.
 • BEEFEXPRESS tự động lưu thông tin nào bạn nhập trên website. Với những thông tin này chúng tôi sẽ lưu trữ dùng với mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý thích hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại BEEFEXPRESS

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

BEEFEXPRESS sử dụng thông tin thành Viên cung cấp trong phạm vi:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và BEEFEXPRESS.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.
 • Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại BEEFEXPRESS.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (1) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (2) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (3) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên tại BEEFEXPRESS.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của BEEFEXPRESS.

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG BEEF EXPRESS

 • Địa chỉ: 80/9 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điên thoại hỗ trợ: 0971090425

5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên BEEFEXPRESS được BEEFEXPRESS cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của BEEFEXPRESS. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. BEEFEXPRESS cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành Viên.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành Viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của BEEFEXPRESS.
 • Ban quản lý BEEFEXPRESS yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý BEEFEXPRESS không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.